0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Czech Republic
Pro League
Tomas Ranecky
۳
۲
Zdenek Nevrtal
Finished
۰۱:۰۰
Pavel Gireth
۲
۳
Michal Jezek
Finished
۰۱:۰۰
Michal Zahradka
۱
۳
Martin Guk
Finished
۰۰:۲۹
Zdenek Bilek
۳
۲
Tomas Prosa
Finished
۰۰:۲۹
Jan Manhal Snr
۳
۲
Miroslav Nechas
Finished
۱۴:۰۰
Lukas Rygl
۳
۲
Vladimir Cermak
Finished
۱۲:۰۰
Tomas Prosa
۲
۳
Michal Jezek
Finished
۰۰:۰۰
Pavel Marx
۱
۳
Vladimir Kubat
Finished
۱۱:۳۰
Pavel Marx
۳
۱
Tomasch David
Finished
۱۳:۰۰
Petr Serak
۱
۳
Milan Smesny
Finished
۱۴:۳۰
Zdenek Nevrtal
۰
۳
Michal Perny
Finished
۰۰:۰۰
Jan Zalesky
۳
۱
Petr Picek
Finished
۰۱:۳۰
Frantisek Just
۳
۰
Simon Kadavy
Finished
۰۱:۳۰
Simon Kadavy
۲
۳
Jakub Hradecky
Finished
۰۲:۳۰
Jan Potensky
۳
۰
Havel Ladislav
Finished
۰۵:۰۰
Lubor Sulava
۱
۳
Petr Picek
Finished
۰۵:۳۰
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Vladimir Cermak
Finished
۱۰:۰۰
Antonin Kosprd
۲
۳
Josef Fuchs
Finished
۱۱:۰۰
Stepan Prazak
۲
۳
Antonin Kosprd
Finished
۱۲:۰۰
Matous Klimenta
۳
۱
Radek Rose
Finished
۰۱:۰۰
Petr Picek
۳
۱
Havel Ladislav
Finished
۰۲:۳۰
Jan Zalesky
۳
۱
Jan Potensky
Finished
۰۳:۰۰
Vladimir Kubat
۲
۳
Cesta Havrda
Finished
۱۰:۰۰
Cesta Havrda
۱
۳
Pavel Marx
Finished
۱۱:۰۰
Michal Moravec
۳
۰
David Szotek
Finished
۰۰:۰۰
Radek Rose
۳
۰
Michal Zahradka
Finished
۰۰:۰۰
Jakub Hradecky
۳
۲
Richard Krejci
Finished
۰۳:۳۰
Richard Krejci
۳
۱
Simon Kadavy
Finished
۰۵:۳۰
Richard Krejci
۳
۲
Frantisek Just
Finished
۰۷:۰۰
Ludek Pelikan
۳
۰
Michal Herna
Finished
۰۰:۲۹
Marek Zaskodny
۳
۰
David Szotek
Finished
۰۰:۲۹
Jakub Stusek
۰
۳
Michal Moravec
Finished
۰۱:۰۰
Vladimir Postelt
۰
۳
Richard Krejci
Finished
۰۲:۰۰
Jan Potensky
۳
۰
Lubor Sulava
Finished
۰۲:۰۰
Vladimir Postelt
۳
۰
Jakub Hradecky
Finished
۰۵:۰۰
Frantisek Just
۳
۱
Vladimir Postelt
Finished
۰۳:۰۰
Havel Ladislav
۳
۲
Lubor Sulava
Finished
۰۳:۳۰
Petr Picek
۲
۳
Jan Potensky
Finished
۰۴:۰۰
Simon Kadavy
۱
۳
Vladimir Postelt
Finished
۰۴:۰۰
Lubor Sulava
۱
۳
Jan Zalesky
Finished
۰۴:۳۰
Richard Krejci
۳
۱
Frantisek Just
Finished
۰۴:۳۰
Jakub Hradecky
۰
۳
Frantisek Just
Finished
۰۶:۰۰
Havel Ladislav
۱
۳
Jan Zalesky
Finished
۰۶:۰۰
Petr Picek
۱
۳
Havel Ladislav
Finished
۰۶:۳۰
Vladimir Postelt
۱
۳
Jakub Hradecky
Finished
۰۶:۳۰
Jan Zalesky
۳
۰
Jan Potensky
Finished
۰۷:۰۰
Josef Fuchs
۳
۱
Stepan Prazak
Finished
۰۹:۳۰
Dusan Stusek
۳
۰
Darin Kryl
Finished
۰۹:۳۰
Pavel Marx
۳
۰
Tomasch David
Finished
۰۹:۳۰
Kostal Marek
۳
۰
Lukas Rygl
Finished
۰۹:۳۰
Miloslav Kotil
۳
۰
Antonin Kosprd
Finished
۱۰:۰۰
Daniel Filko
۳
۰
Milan Zika
Finished
۱۰:۰۰
Darin Kryl
۰
۳
Daniel Filko
Finished
۱۰:۳۰
Lukas Rygl
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۰:۳۰
Stepan Prazak
۲
۳
Miloslav Kotil
Finished
۱۰:۳۰
Tomasch David
۳
۲
Vladimir Kubat
Finished
۱۰:۳۰
Vladimir Cermak
۲
۱
Kostal Marek
Finished
۱۱:۰۰
Milan Zika
۱
۳
Dusan Stusek
Finished
۱۱:۰۰
Josef Fuchs
۳
۰
Miloslav Kotil
Finished
۱۱:۳۰
Dusan Stusek
۰
۳
Daniel Filko
Finished
۱۱:۳۰
Kostal Marek
۳
۰
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۱:۳۰
Tomasch David
۳
۰
Cesta Havrda
Finished
۱۲:۰۰
Darin Kryl
۳
۲
Milan Zika
Finished
۱۲:۰۰
Vladimir Kubat
۳
۱
Cesta Havrda
Finished
۱۲:۳۰
Darin Kryl
۲
۳
Milan Zika
Finished
۱۲:۳۰
Vladimir Cermak
۱
۳
Lukas Rygl
Finished
۱۲:۳۰
Antonin Kosprd
۰
۳
Stepan Prazak
Finished
۱۲:۳۱
Daniel Filko
۳
۱
Dusan Stusek
Finished
۱۳:۰۰
Josef Fuchs
۲
۳
Miloslav Kotil
Finished
۱۳:۰۰
Kostal Marek
۳
۰
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۳:۰۰
Marek Cejka
۳
۱
Milan Capek
Finished
۱۳:۳۰
Jaroslav Bresky
۳
۰
Mihail Trinta
Finished
۱۳:۳۰
Jiri Svec
۰
۳
Petr Serak
Finished
۱۳:۳۰
Radim Uhlar
۲
۳
Lukas Martinak
Finished
۱۳:۳۰
Milan Smesny
۳
۱
Miloslav Lubas
Finished
۱۴:۰۰
Lukas Malek
۱
۳
Jan Briska
Finished
۱۴:۰۰
Jaroslav Schwan
۳
۰
Neuwirth Jaroslav Jr.
Finished
۱۴:۰۰
Milan Capek
۱
۳
Jan Manhal Snr
Finished
۱۴:۳۰
Lukas Martinak
۲
۳
Jaroslav Schwan
Finished
۱۴:۳۰
Mihail Trinta
۰
۳
Lukas Malek
Finished
۱۴:۳۰
Neuwirth Jaroslav Jr.
۰
۳
Radim Uhlar
Finished
۱۵:۰۰
Miloslav Lubas
۱
۳
Jiri Svec
Finished
۱۵:۰۰
Miroslav Nechas
۳
۲
Marek Cejka
Finished
۱۵:۰۰
Jan Briska
۰
۳
Jaroslav Bresky
Finished
۱۵:۰۰
Jiri Svec
۲
۳
Milan Smesny
Finished
۱۵:۳۰
Marek Cejka
۳
۰
Jan Manhal Snr
Finished
۱۵:۳۰
Radim Uhlar
۳
۲
Jaroslav Schwan
Finished
۱۵:۳۰
Jaroslav Bresky
۳
۲
Lukas Malek
Finished
۱۵:۳۰
Lukas Martinak
۳
۱
Neuwirth Jaroslav Jr.
Finished
۱۶:۰۰
Petr Serak
۳
۱
Miloslav Lubas
Finished
۱۶:۰۰
Milan Capek
۱
۳
Miroslav Nechas
Finished
۱۶:۰۰
Mihail Trinta
۳
۰
Jan Briska
Finished
۱۶:۰۰
Mihail Trinta
۳
۰
Jan Briska
Finished
۱۶:۳۰
Lukas Martinak
۳
۰
Neuwirth Jaroslav Jr.
Finished
۱۶:۳۰
Jiri Svec
۳
۲
Miloslav Lubas
Finished
۱۶:۳۰
Jaroslav Schwan
۲
۳
Radim Uhlar
Finished
۱۷:۰۰
Marek Cejka
۳
۱
Miroslav Nechas
Finished
۱۷:۰۰
Jaroslav Bresky
۳
۰
Lukas Malek
Finished
۱۷:۰۰
Milan Smesny
۱
۳
Petr Serak
Finished
۱۷:۰۰
Jiri Louda
۳
۲
Karel Brozhik
Finished
۱۷:۳۰
Michal Syroha
۰
۳
Otto Jarkovsky
Finished
۱۷:۳۰
Pavel Zdarsa
۳
۰
Michal Cada
Finished
۱۷:۳۰
Martin Lorenc
۳
۱
Petr Zaricky
Finished
۱۷:۳۱
Lukas Kantor
۳
۰
Radek Milata
Finished
۱۸:۰۰
Jan Vaclavek
۳
۱
Martin Cvecek
Finished
۱۸:۰۰
Jan Sucharda
۱
۳
Tomas Holik
Finished
۱۸:۰۰
Milan Chalupnicek
۳
۲
Roman Polovka
Finished
۱۸:۰۰
Michal Cada
۱
۰
Jan Vaclavek
inprogress
۱۸:۳۰
Petr Zaricky
۰
۱
Lukas Kantor
inprogress
۱۸:۳۰
Karel Brozhik
۱
۰
Jan Sucharda
inprogress
۱۸:۳۰
Otto Jarkovsky
۰
۰
Milan Chalupnicek
inprogress
۱۸:۳۰
Martin Cvecek
-
-
Pavel Zdarsa
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Roman Polovka
-
-
Michal Syroha
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Tomas Holik
-
-
Jiri Louda
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Radek Milata
-
-
Martin Lorenc
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Michal Syroha
-
-
Milan Chalupnicek
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Jiri Louda
-
-
Jan Sucharda
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Martin Lorenc
-
-
Lukas Kantor
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Pavel Zdarsa
-
-
Jan Vaclavek
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Europe
TT Elite Series
Petas Kacper
۲
۳
Adrian Spychala
Finished
۰۰:۴۰
Adam Kasperski
۳
۱
Tomasz Lojtek
Finished
۰۰:۴۵
Blazej Szczepanek
۲
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۱:۱۰
Jakub Wozniak
۲
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۰:۲۰
Dawid Poloszczanski
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۰:۴۵
Seroka Szymon
۲
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۸:۲۰
Adam Kasperski
۰
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۲:۲۰
Mateusz Burkacki
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۰:۲۰
Damian Korczak
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۰۰:۱۵
Perzynski Przemyslaw
۳
۰
Lukasz Jarocki
Finished
۰۱:۰۵
Bartosz Czerwinski
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۸:۴۵
Lukasz Jarocki
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۹:۱۰
Marcin Jadczyk
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۱:۵۵
Tomasz Lojtek
۱
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۰:۰۰
Petas Kacper
۳
۰
Perzynski Przemyslaw
Finished
۰۲:۱۵
Petas Kacper
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۷:۵۵
Seroka Szymon
۱
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۹:۳۵
Lukasz Jarocki
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۱۰:۲۵
Kamil Nalepa
۳
۰
Artur Daniel
Finished
۰۸:۴۰
Adrian Eliasz
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۹:۱۵
Kamil Nalepa
۱
۳
Jakub Stecyszyn
Finished
۰۹:۵۵
Kamil Nalepa
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۲:۴۰
Kaczmarek Jakub
۰
۳
Marcin Lasota
Finished
۰۶:۳۰
Staszczyk Konrad
۳
۰
Perzynski Przemyslaw
Finished
۰۶:۴۰
Staszczyk Konrad
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۱۵
Gielazyn Mateusz
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۸:۲۵
Szymon Radlo
۳
۱
Mateusz Zagajewski
Finished
۰۸:۵۰
Jakub Stecyszyn
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۰۹:۰۵
Miroslav Sklensky
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Gielazyn Mateusz
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۹:۴۰
Damian Korczak
۰
۳
Adrian Spychala
Finished
۰۱:۲۵
Dawid Kotwica
۰
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۲:۰۰
Dawid Poloszczanski
۳
۲
Mateusz Burkacki
Finished
۰۲:۲۵
Staszczyk Konrad
۱
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۳:۵۵
Filbrandt Tomasz
۱
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۵:۰۵
Filbrandt Tomasz
۱
۳
Petas Kacper
Finished
۰۶:۲۰
Filbrandt Tomasz
۳
۰
Perzynski Przemyslaw
Finished
۰۷:۳۰
Rudomina Kamil
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۰۱:۱۰
Staszczyk Konrad
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۱:۵۰
Krzysztof Kotyl
۳
۰
Marcin Lasota
Finished
۰۲:۵۰
Dawid Kotwica
۳
۰
Mateusz Burkacki
Finished
۰۴:۵۰
Dawid Poloszczanski
۱
۳
Jakub Wozniak
Finished
۰۱:۳۵
Mateusz Burkacki
۳
۱
Tomasz Lojtek
Finished
۰۱:۳۵
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Mariusz Koczyba
Finished
۰۱:۵۵
Staszczyk Konrad
۲
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۲:۴۰
Dawid Kotwica
۳
۲
Jakub Wozniak
Finished
۰۲:۵۰
Filbrandt Tomasz
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۳:۰۵
Mateusz Burkacki
۰
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۳:۱۰
Blazej Szczepanek
۳
۱
Kaczmarek Jakub
Finished
۰۳:۱۵
Petas Kacper
۳
۱
Perzynski Przemyslaw
Finished
۰۳:۳۰
Dawid Poloszczanski
۰
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۳:۳۵
Krzysztof Kotyl
۱
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۳:۴۰
Mateusz Burkacki
۳
۲
Jakub Wozniak
Finished
۰۴:۰۰
Blazej Szczepanek
۳
۱
Marcin Lasota
Finished
۰۴:۰۵
Perzynski Przemyslaw
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۴:۲۰
Dawid Poloszczanski
۰
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۴:۲۵
Adam Kasperski
۳
۲
Kaczmarek Jakub
Finished
۰۴:۲۵
Petas Kacper
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۴:۴۵
Krzysztof Kotyl
۳
۰
Blazej Szczepanek
Finished
۰۴:۵۰
Rudomina Kamil
۲
۳
Jakub Wozniak
Finished
۰۵:۱۵
Adam Kasperski
۰
۳
Marcin Lasota
Finished
۰۵:۱۵
Staszczyk Konrad
۱
۳
Petas Kacper
Finished
۰۵:۳۰
Krzysztof Kotyl
۳
۰
Kaczmarek Jakub
Finished
۰۵:۴۰
Perzynski Przemyslaw
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۵:۵۵
Blazej Szczepanek
۰
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۶:۰۵
Karol Wisniewski
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۷:۰۵
Karol Wisniewski
۳
۱
Krystian Kolodziej
Finished
۱۰:۰۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۰:۰۵
Marcin Jadczyk
۲
۳
Artur Daniel
Finished
۱۰:۲۰
Adrian Eliasz
۳
۰
Mateusz Zagajewski
Finished
۱۰:۳۰
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۱۰:۴۵
Miroslav Sklensky
۳
۱
Piotr Chodorski
Finished
۱۰:۴۵
Szymon Radlo
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۰:۵۰
Jakub Stecyszyn
۳
۱
Artur Daniel
Finished
۱۱:۰۵
Seroka Szymon
۱
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۱:۱۰
Gielazyn Mateusz
۳
۲
Adrian Eliasz
Finished
۱۱:۱۵
Kamil Nalepa
۰
۳
Miroslav Sklensky
Finished
۱۱:۳۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۱:۳۵
Grzegorz Poliniewicz
۳
۱
Mateusz Zagajewski
Finished
۱۱:۴۰
Bartosz Czerwinski
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۱۲:۰۰
Szymon Radlo
۳
۱
Adrian Eliasz
Finished
۱۲:۰۵
Seroka Szymon
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۱۲:۲۰
Jakub Stecyszyn
۳
۲
Miroslav Sklensky
Finished
۱۲:۲۰
Gielazyn Mateusz
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۲:۲۵
Krzysztof Kapik
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۱۲:۴۵
Mateusz Zagajewski
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۲:۵۰
Piotr Chodorski
۳
۲
Artur Daniel
Finished
۱۳:۰۵
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۳:۱۰
Szymon Radlo
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۳:۱۵
Jakub Stecyszyn
۲
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۳۰
Lukasz Jarocki
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۱۳:۳۵
Adrian Eliasz
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۳:۴۰
Miroslav Sklensky
۳
۱
Artur Daniel
Finished
۱۳:۵۵
Seroka Szymon
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۱۳:۵۵
Gielazyn Mateusz
۱
۳
Mateusz Zagajewski
Finished
۱۴:۰۰
Kamil Nalepa
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۴:۱۵
Lukasz Jarocki
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۱۴:۳۰
Szymon Radlo
۱
۳
Adrian Eliasz
Finished
۱۴:۳۵
Krzysztof Kapik
۳
۰
Lukasz Pietraszko
Finished
۱۴:۵۵
Mateusz Zagajewski
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۵:۰۰
Piotr Chodorski
۳
۱
Jakub Stecyszyn
Finished
۱۵:۰۵
Krystian Kolodziej
۳
۰
Seroka Szymon
Finished
۱۵:۲۰
Gielazyn Mateusz
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۱۵:۲۵
Petas Kacper
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۵:۳۰
Lukasz Jarocki
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۵:۴۵
Szymon Radlo
۰
۳
Mateusz Zagajewski
Finished
۱۵:۵۰
Miroslav Sklensky
۲
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۵:۵۵
Seroka Szymon
۰
۳
Damian Korczak
Finished
۱۶:۱۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Adrian Eliasz
Finished
۱۶:۱۵
Bartosz Czerwinski
۱
۳
Artur Daniel
Finished
۱۶:۲۰
Krystian Kolodziej
۳
۰
Lukasz Pietraszko
Finished
۱۶:۳۵
Gielazyn Mateusz
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۶:۴۰
Petas Kacper
۱
۳
Jakub Stecyszyn
Finished
۱۶:۴۵
Krzysztof Kapik
۳
۲
Damian Korczak
Finished
۱۶:۵۵
Mateusz Zagajewski
۱
۳
Adrian Eliasz
Finished
۱۷:۰۰
Piotr Chodorski
۳
۰
Artur Daniel
Finished
۱۷:۰۵
Lukasz Jarocki
۲
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۱۷:۲۰
Szymon Radlo
۳
۲
Gielazyn Mateusz
Finished
۱۷:۲۵
Miroslav Sklensky
۳
۲
Petas Kacper
Finished
۱۷:۳۰
Seroka Szymon
۳
۱
Lukasz Pietraszko
Finished
۱۷:۴۵
Krzysztof Kotyl
۲
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۷:۵۰
Bartosz Czerwinski
۱
۳
Jakub Stecyszyn
Finished
۱۷:۵۵
Krzysztof Kapik
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۱۸:۱۰
Mateusz Zagajewski
۱
۳
Gielazyn Mateusz
Finished
۱۸:۱۵
Piotr Chodorski
۰
۳
Petas Kacper
Finished
۱۸:۲۰
Lukasz Jarocki
۰
۲
Seroka Szymon
inprogress
۱۸:۳۰
Szymon Radlo
-
-
Krzysztof Kotyl
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۵
Miroslav Sklensky
-
-
Bartosz Czerwinski
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۰
Lukasz Pietraszko
-
-
Damian Korczak
بازی شروع نشده است
۱۸:۵۵
Grzegorz Poliniewicz
-
-
Adrian Eliasz
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Jakub Stecyszyn
-
-
Artur Daniel
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۵
Krzysztof Kapik
-
-
Seroka Szymon
بازی شروع نشده است
۱۹:۲۰
Mateusz Zagajewski
-
-
Krzysztof Kotyl
بازی شروع نشده است
۱۹:۲۵
Piotr Chodorski
-
-
Bartosz Czerwinski
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Russia
Liga Pro
Nikita Lyfenko
۳
۰
Nikita Sukharnikov
Finished
۰۰:۴۵
Oleg Zyuganov
۳
۱
Suntsov Artem
Finished
۰۱:۰۰
Dmitry Bakalin
۲
۳
Pavel Semenov
Finished
۰۰:۲۰
Pavel Semeshin
۱
۳
Stepan Dolbilin
Finished
۰۸:۴۵
Igor Blinov
۳
۲
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۰۹:۴۵
Nikita Sadovskiy
۲
۳
Oleg Butorin
Finished
۱۰:۰۰
Oleg Butorin
۳
۲
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۸:۳۰
Mikhail Gusev
۱
۳
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۳:۱۵
Dmitry Bakalin
۱
۳
Suntsov Artem
Finished
۰۳:۳۰
Evgeny Voronkov
۱
۳
Igor Blinov
Finished
۰۸:۴۵
Bazilevsky Vitaly
۲
۳
Nikita Sadovskiy
Finished
۰۹:۰۰
Sergey Lanovenko
۰
۳
Mikhail Gusev
Finished
۰۰:۴۵
Oleg Popov
۱
۳
Oleg Zyuganov
Finished
۰۰:۰۰
Mikhail Sverdlov
۱
۳
Murzakmatov Ernist
Finished
۰۰:۱۵
Mikhail Reznikov
۲
۳
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۰:۱۵
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۱
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۱:۱۵
Oleg Popov
۳
۱
Dmitry Bakalin
Finished
۰۱:۳۰
Mikhail Reznikov
۳
۲
Nikita Lyfenko
Finished
۰۱:۴۵
Mikhail Sverdlov
۳
۱
Sergey Lanovenko
Finished
۰۱:۴۵
Suntsov Artem
۳
۰
Pavel Semenov
Finished
۰۲:۰۰
Yuriy Lbov
۳
۰
Mikhail Gusev
Finished
۰۲:۱۵
Lopatin Sergey
۰
۳
Nikita Sukharnikov
Finished
۰۲:۱۵
Oleg Zyuganov
۳
۰
Dmitry Bakalin
Finished
۰۲:۳۰
Murzakmatov Ernist
۱
۳
Sergey Lanovenko
Finished
۰۲:۴۵
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۰
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۰۲:۴۵
Pavel Semenov
۱
۳
Oleg Popov
Finished
۰۳:۰۰
Nikita Sukharnikov
۲
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۳:۱۵
Nikita Lyfenko
۳
۰
Lopatin Sergey
Finished
۰۳:۴۵
Sergey Lanovenko
۱
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۳:۴۵
Pavel Semenov
۱
۳
Oleg Zyuganov
Finished
۰۴:۰۰
Nikita Sukharnikov
۰
۳
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۴:۱۵
Suntsov Artem
۳
۰
Oleg Popov
Finished
۰۴:۳۰
Yuriy Lbov
۳
۱
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۴:۴۵
Lopatin Sergey
۱
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۴:۴۵
Sergey Simonov
۳
۲
Dmitry Tunitsin
Finished
۰۸:۱۵
Oleg Borisovich Manuylov
۰
۳
Vladimir Pustoselov
Finished
۰۸:۱۵
Vladimir Zhigalov
۰
۳
Viktor Kochergin
Finished
۰۸:۳۰
Dmitry Tunitsin
۱
۳
Pavel Semeshin
Finished
۰۹:۱۵
Vladimir Pustoselov
۱
۲
Evgeny Voronkov
Finished
۰۹:۱۵
Alexander Klavdenkov
۳
۱
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۹:۳۰
Sergey Simonov
۰
۳
Pavel Semeshin
Finished
۱۰:۱۵
Oleg Borisovich Manuylov
۰
۳
Evgeny Voronkov
Finished
۱۰:۱۵
Oleg Butorin
۲
۳
Bazilevsky Vitaly
Finished
۱۰:۳۰
Vladimir Pustoselov
۰
۳
Igor Blinov
Finished
۱۰:۴۵
Dmitry Tunitsin
۳
۲
Stepan Dolbilin
Finished
۱۰:۴۵
Alexander Klavdenkov
۱
۳
Nikita Sadovskiy
Finished
۱۱:۰۰
Sergey Kulikov
۱
۳
Yuriy Lbov
Finished
۱۲:۰۰
Galuzinskii Stefan
۰
۳
Pavel Malakhov
Finished
۱۲:۰۵
Sergey Kuzmin
۳
۲
Vitaly Demchenko
Finished
۱۲:۱۵
Sergey Nikulin
۳
۱
Ivan Bukhtiyarov
Finished
۱۲:۳۰
Vladimir Ippolitov
۳
۰
Sergey Muslikov
Finished
۱۲:۳۰
Aleksandr Fedorov
۰
۳
Vladimir Slesarev
Finished
۱۲:۴۵
Yuriy Lbov
۳
۰
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۳:۰۰
Vitaly Demchenko
۱
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۱۳:۱۵
Sergey Muslikov
۳
۱
Sergey Kulikov
Finished
۱۳:۳۰
Vladimir Slesarev
۳
۱
Sergey Kuzmin
Finished
۱۳:۴۵
Daniil Mikheev
۲
۳
Sergey Nikulin
Finished
۱۴:۰۰
Sergey Kulikov
۰
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۴:۰۰
Galuzinskii Stefan
۲
۳
Andrey Shmakov
Finished
۱۴:۱۵
Sergey Kuzmin
۲
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۱۴:۱۵
Sergey Nikulin
۲
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۱۴:۳۰
Yuriy Lbov
۳
۰
Sergey Muslikov
Finished
۱۴:۳۰
Vitaly Demchenko
۰
۳
Vladimir Slesarev
Finished
۱۴:۴۵
Ivan Bukhtiyarov
۳
۲
Daniil Mikheev
Finished
۱۵:۰۰
Oleg Moshnikov
۳
۰
Andrei Khanevskii
Finished
۱۶:۰۰
Vadim Georgievich Evlampiev
۳
۲
Pavel Pinkovsky
Finished
۱۶:۴۵
Alexander Poprotsky Vladimirovich
۳
۰
Yuri Dvornichenko
Finished
۱۶:۴۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۱
Gennadiy Kalinnikov
Finished
۱۷:۰۰
Aleksandr Rakhmatov
۳
۲
Vadim Georgievich Evlampiev
Finished
۱۷:۱۵
Orlov Oleg
۲
۳
Oleg Moshnikov
Finished
۱۷:۳۰
Yuri Dvornichenko
۱
۳
Mikhail Smirnov
Finished
۱۷:۴۵
Gennadiy Kalinnikov
۱
۳
Vadim Putilovsky
Finished
۱۸:۰۰
Mikhail Smirnov
۳
۰
Alexander Poprotsky Vladimirovich
Finished
۱۸:۱۵
Andrei Khanevskii
۰
۰
Orlov Oleg
inprogress
۱۸:۳۰
Vadim Putilovsky
۱
۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
inprogress
۱۸:۳۰
World
TT-CUP
Michal Bracha
۰
۳
Bardon Piotr
Finished
۰۰:۰۰
Denys Kovtanyuk
۱
۳
Gracjan Rokita
Finished
۰۰:۰۵
Adam Rek
۳
۰
Sebl Jachym
Finished
۰۰:۱۰
Martin Plihal
۳
۱
Pavel Cibik
Finished
۰۰:۲۰
Petr Semrad
۰
۳
Muhlhauser Zdenek
Finished
۰۰:۲۵
Bartlomiej Molka
۱
۳
Kos Pawel
Finished
۰۰:۳۰
Hejda Vaclav Jr.
۳
۰
Milos Frydl
Finished
۰۰:۴۰
Frantisek Balcar
۰
۳
Martin Dolezal
Finished
۰۰:۵۵
Jaroslav Brynych
۲
۳
Pavel Cibik
Finished
۰۱:۰۰
Michal Nemec
۰
۳
Martin Plihal
Finished
۰۱:۲۰
Matachowski Bartosz
۳
۱
Kos Pawel
Finished
۰۱:۳۰
Adam Rek
۲
۳
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۰۱:۴۰
Martin Dolezal
۳
۰
Frantisek Balcar
Finished
۰۱:۵۵
Bardon Piotr
۳
۰
Michal Bracha
Finished
۰۲:۰۰
Damian Bucko
۳
۲
Stepien Marcin
Finished
۰۲:۳۰
Stepien Marcin
۱
۳
Mateusz Malik
Finished
۰۴:۰۰
Damian Bucko
۰
۳
Mateusz Malik
Finished
۰۴:۳۰
Michal Lysakowski
۳
۱
Filip Kociuba
Finished
۰۸:۳۰
Piotr Krukar
۱
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۰۹:۰۰
Milosz Kukawka
۳
۰
Maciej Kolek
Finished
۰۹:۳۰
Reche Salvador
۳
۲
Jose L. Reverte
Finished
۰۹:۴۰
Srnka Jan
۳
۰
Martin Dolezal
Finished
۰۹:۵۰
Michal Lysakowski
۰
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۱۰:۰۰
Ruzicka Josef
۲
۳
Adam Rek
Finished
۱۰:۲۰
Tomas Vorisek
۳
۱
Filip Cernota
Finished
۱۰:۲۵
Maciej Kolek
۱
۳
Filip Kociuba
Finished
۱۰:۳۰
Alberto Ibarra
۰
۳
Jose L. Reverte
Finished
۱۰:۴۰
Srnka Jan
۳
۲
Adam Rek
Finished
۱۰:۵۰
Jaromir Zlamal
۱
۳
Jan Urbanek
Finished
۱۰:۵۵
Piotr Krukar
۱
۳
Milosz Kukawka
Finished
۱۱:۰۰
Martin Dolezal
۲
۰
Ruzicka Josef
Finished
۱۱:۲۰
Tomas Vorisek
۱
۳
Jan Urbanek
Finished
۱۱:۲۵
Michal Lysakowski
۳
۰
Maciej Kolek
Finished
۱۱:۳۰
Alberto Ibarra
۳
۲
Enrique Alarcon
Finished
۱۱:۴۰
Srnka Jan
۱
۳
Ruzicka Josef
Finished
۱۱:۵۰
Filip Cernota
۱
۳
Jaromir Zlamal
Finished
۱۱:۵۵
Milosz Kukawka
۰
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۱۲:۰۰
Adam Rek
۳
۰
Martin Dolezal
Finished
۱۲:۲۰
Tomas Vorisek
۰
۳
Jaromir Zlamal
Finished
۱۲:۲۵
Piotr Krukar
۱
۳
Filip Kociuba
Finished
۱۲:۳۰
Martin Dolezal
۳
۰
Ruzicka Josef
Finished
۱۲:۵۰
Jan Urbanek
۳
۰
Filip Cernota
Finished
۱۲:۵۵
Michal Lysakowski
۰
۳
Milosz Kukawka
Finished
۱۳:۰۰
Reche Salvador
۳
۲
Enrique Alarcon
Finished
۱۳:۱۰
Srnka Jan
۱
۳
Adam Rek
Finished
۱۳:۲۰
Tomas Vorisek
۳
۱
Filip Cernota
Finished
۱۳:۲۵
Piotr Krukar
۳
۲
Maciej Kolek
Finished
۱۳:۳۰
Alberto Ibarra
۱
۳
Reche Salvador
Finished
۱۳:۴۰
Jan Trefny
۲
۳
Tomas Krejci
Finished
۱۳:۵۰
Jan Urbanek
۱
۳
Jaromir Zlamal
Finished
۱۳:۵۵
Sylwester Wloszek
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۱۴:۰۰
Enrique Alarcon
۱
۳
Jose L. Reverte
Finished
۱۴:۱۰
Andrei Knazik
۳
۲
Pistora Josef
Finished
۱۴:۲۰
Ondrej Fiklik
۲
۳
Martin Kocvara
Finished
۱۴:۲۵
Michal Lysakowski
۳
۱
Piotr Krukar
Finished
۱۴:۳۰
Jose L. Reverte
۲
۳
Alberto Ibarra
Finished
۱۴:۴۰
Jan Trefny
۳
۱
Pistora Josef
Finished
۱۴:۵۰
Martin Sulc
۳
۲
Petr Kotrbaty
Finished
۱۴:۵۵
Milosz Kukawka
۳
۲
Filip Kociuba
Finished
۱۵:۰۰
Tomas Krejci
۳
۲
Andrei Knazik
Finished
۱۵:۲۰
Ondrej Fiklik
۳
۰
Petr Kotrbaty
Finished
۱۵:۲۵
Maciej Kolek
۰
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۱۵:۳۰
Tomasz Witkowski
۳
۲
Karol Guzy
Finished
۱۵:۳۵
Jan Trefny
۱
۳
Andrei Knazik
Finished
۱۵:۵۰
Martin Kocvara
۲
۳
Martin Sulc
Finished
۱۵:۵۵
Piotr Krukar
۰
۳
Maciej Kolek
Finished
۱۶:۰۰
Kedzierski Piotr
۲
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۱۶:۰۵
Pistora Josef
۳
۱
Tomas Krejci
Finished
۱۶:۲۰
Ondrej Fiklik
۳
۲
Martin Sulc
Finished
۱۶:۲۵
Michal Lysakowski
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۱۶:۳۰
Karol Prokop
۰
۳
Karol Guzy
Finished
۱۶:۳۵
Jan Trefny
۳
۰
Pistora Josef
Finished
۱۶:۵۰
Petr Kotrbaty
۳
۱
Martin Kocvara
Finished
۱۶:۵۵
Sylwester Wloszek
۳
۱
Milosz Kukawka
Finished
۱۷:۰۰
Tomasz Witkowski
۱
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۱۷:۰۵
Tomas Krejci
۳
۱
Andrei Knazik
Finished
۱۷:۲۰
Petr Kotrbaty
۳
۰
Martin Kocvara
Finished
۱۷:۲۵
Bartlomiej Molka
۰
۳
Bardon Piotr
Finished
۱۷:۳۰
Hubert Dwojak
۱
۳
Karol Prokop
Finished
۱۷:۳۵
Sancho Libre
۳
۰
Eduardo Gonzales
Finished
۱۷:۴۰
Vojtech Waldhauser
۳
۰
Vladimir Milata Jr.
Finished
۱۷:۵۰
Ondrej Fiklik
۳
۲
Martin Sulc
Finished
۱۷:۵۵
Jakub Nowak
۳
۲
Matachowski Bartosz
Finished
۱۸:۰۰
Kedzierski Piotr
۳
۲
Hubert Dwojak
Finished
۱۸:۰۵
Ondrej Svarch
۱
۲
Stepan Koci
inprogress
۱۸:۲۰
Jaroslav Pilner
۱
۱
Volek Jiri
inprogress
۱۸:۲۵
Ucinski Rafal
۱
۰
Bardon Piotr
inprogress
۱۸:۳۰
Tomasz Witkowski
۰
۰
Karol Prokop
inprogress
۱۸:۳۵
Juan Carlos Pomares
-
-
Eduardo Gonzales
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۰
Rene Riomar
-
-
Vladimir Sastin
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۵
Vojtech Waldhauser
-
-
Stepan Koci
بازی شروع نشده است
۱۸:۵۰
Vladimir Hnilica
-
-
Vit Benak
بازی شروع نشده است
۱۸:۵۵
Le Lui
-
-
Valerii Ignatev
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۵
Vladimir Milata Jr.
-
-
Ondrej Svarch
بازی شروع نشده است
۱۹:۲۰
Jaroslav Pilner
-
-
Vit Benak
بازی شروع نشده است
۱۹:۲۵
World
Ping Pong Point
Manko Viktor
۳
۱
Oleksandr Leonenko
Finished
۰۸:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۰
Dmytro Halai
Finished
۰۸:۴۷
Manko Viktor
۱
۳
Dmytro Halai
Finished
۰۹:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۲
۳
Oleksandr Leonenko
Finished
۰۹:۴۷
Manko Viktor
۳
۰
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۰:۱۷
Dmytro Halai
۰
۳
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۰:۴۷
Nikolay Ulyanchich
۰
۳
Manko Viktor
Finished
۱۱:۱۷
Oleksandr Leonenko
۳
۱
Dmytro Halai
Finished
۱۱:۴۷
Oleksandr Leonenko
۳
۱
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۲:۱۷
Dmytro Halai
۳
۲
Manko Viktor
Finished
۱۲:۴۷
Oleksandr Leonenko
۲
۳
Manko Viktor
Finished
۱۳:۱۷
Dmytro Halai
۳
۰
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۳:۴۷
Aleksey Sapronov
۳
۱
Vitaliy Protopopov
Finished
۱۵:۱۷
Yurii Petrushenko
۳
۲
Roman Sukhomlyn
Finished
۱۵:۴۷
Aleksey Sapronov
۱
۳
Roman Sukhomlyn
Finished
۱۶:۱۷
Yurii Petrushenko
۳
۲
Vitaliy Protopopov
Finished
۱۶:۴۷
Aleksey Sapronov
۳
۰
Yurii Petrushenko
Finished
۱۷:۱۷
Roman Sukhomlyn
۳
۱
Vitaliy Protopopov
Finished
۱۷:۴۷
Yurii Petrushenko
۰
۳
Aleksey Sapronov
Finished
۱۸:۱۷
Belarus
Liga Pro
Andrei Bairakov
۳
۰
Vladislav Pashkevich
Finished
۰۹:۰۰
Vladislav Pashkevich
۳
۰
Alexandr Kerner
Finished
۱۰:۰۰
Vladimir Chilek
۱
۳
Vladislav Pashkevich
Finished
۱۱:۰۰
Aleksei Kulagin
۳
۲
Petr Kernoga
Finished
۱۲:۳۰
Petr Kernoga
۰
۳
Sergei Lysakovskii
Finished
۱۳:۳۰
Oleksandr Osadchyi
۳
۲
Aleksei Kulagin
Finished
۱۴:۰۰
Petr Kernoga
۰
۳
Oleksandr Osadchyi
Finished
۱۵:۰۰
Vladimir Murashko
۲
۳
Egor Vlasenko
Finished
۱۶:۳۰
Andrey Chernoy
۳
۱
Aleksei Kuchuk
Finished
۱۷:۰۰
Aleksei Kuchuk
۳
۱
Vladimir Murashko
Finished
۱۸:۰۰
Vladimir Murashko
۰
۰
Andrey Chernoy
inprogress
۱۸:۳۰
Czech Republic
TT Star Series
Roman Rezetka
۲
۳
Dmitrij Prokopcov
Finished
۰۹:۳۰
Jakub Seibert
۳
۱
Antonin Gavlas
Finished
۱۰:۰۵
Alexandru Petrescu
۰
۳
Romualdo Manna
Finished
۱۰:۴۰
Boguslav Koszyk
۳
۰
Martin Pytlik
Finished
۱۱:۱۵
Roman Rezetka
۳
۲
Jakub Seibert
Finished
۱۱:۴۵
Alexandru Petrescu
۰
۳
Antonin Gavlas
Finished
۱۲:۱۵
Boguslav Koszyk
۳
۰
Romualdo Manna
Finished
۱۳:۱۵
Jakub Seibert
۳
۲
Dmitrij Prokopcov
Finished
۱۳:۳۰
Roman Rezetka
۳
۰
Alexandru Petrescu
Finished
۱۳:۴۵
Boguslav Koszyk
۳
۲
Antonin Gavlas
Finished
۱۴:۴۵
Martin Pytlik
۲
۳
Romualdo Manna
Finished
۱۴:۴۷
Jakub Seibert
۳
۰
Alexandru Petrescu
Finished
۱۵:۴۵
Roman Rezetka
۳
۱
Boguslav Koszyk
Finished
۱۶:۱۵
Romualdo Manna
۱
۳
Dmitrij Prokopcov
Finished
۱۶:۴۵
Martin Pytlik
۰
۳
Antonin Gavlas
Finished
۱۷:۱۵
Germany
Challenger Series
Samuel Amann
۲
۳
Marius Henninger
Finished
۱۰:۰۰
Sushmit Sriram
۳
۰
Jeromy Loffler
Finished
۱۱:۲۰
Samuel Amann
۰
۳
Sushmit Sriram
Finished
۱۲:۴۰
Louis Price
۱
۳
Marius Henninger
Finished
۱۳:۲۰
Marius Henninger
۳
۲
Jeromy Loffler
Finished
۱۵:۴۰
Europe
European Champions League Women
Partyka Natalia
۳
۱
Natalya Prosvirnina
Finished
۱۰:۳۰
Samson L.
۲
۳
Charlotte Carey
Finished
۱۳:۳۰
Jiaduo Wu.
۳
۰
Silvia Coll
Finished
۱۴:۲۰
Isa Cok
۳
۲
Charlotte Carey
Finished
۱۵:۲۰
Georgina Pota
۳
۰
Zdena Blaskova
Finished
۱۵:۵۰
Aikaterini Toliou
۰
۳
Minhyung Jee
Finished
۱۷:۳۰